szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

Dla redaktorów stron BIP - Sposób informowania o posiadaniu strony BIP

Podmioty, placówki, które posiadają stronę Biuletynu Informacji Publicznej są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie ministra właściwego do spraw informatyzacji celem wprowadzenia informacji o podmiocie, prowadzącym stronę BIP na stronie głównej BIP: www.bip.gov.pl. Rozdział czwarty Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej zawiera zapisy dotyczące przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Ponieważ katalog podmiotów określony w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy jest katalogiem otwartym (co oznacza, że nie można stworzyć spisu wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP), to na stronie głównej BIP (www.bip.gov.pl) zamieszczone są jedynie informacje o podmiotach, które zgłosiły fakt prowadzenia własnej strony podmiotowej BIP.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Dla redaktorów stron BIP - Sposób informowania o posiadaniu strony BIP
Data utworzenia:2011-11-30
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:76268
Rejestr zmian: